Prototyper : een perceptie van de realiteit om de oplossing beter te belichamen

De prototype-methode houdt in dat een vroege, goedkope en verkleinde versie van het product wordt vervaardigd om eventuele problemen met het huidige ontwerp en de functionaliteit aan het licht te brengen. Het voordeel voor projectleiders is dat zij hun ideeën tot leven kunnen brengen, de haalbaarheid van een concept kunnen testen en de gebruikerservaring voor een product of dienst snel en goedkoop kunnen onderzoeken. Tim Brown, CEO van het internationale design- en innovatiebedrijf IDEO, zei:

 “There are many approaches to prototyping, but they share a single, paradoxical feature: they slow us down tospeed us up. By taking the time to prototype our ideas, we avoid costly mistakes such as becoming too complextoo early and sticking with a weak idea for too long”
― Tim Brown, Change by Design: How Design Thinking Transforms – Organizations and Inspires Innovation

We vertalen dat als volgt: “Er zijn veel benaderingen van prototyping, maar ze hebben één paradoxale eigenschap gemeen: ze vertragen ons om ons te versnellen. Door de tijd te nemen om prototypes van onze ideeën te maken vermijden we kostbare fouten, zoals het te snel toevoegen van complexiteit of het te lang vasthouden aan een idee met weinig potentieel.” In sommige gevallen (bv. het maken van een prototype van een toepassing met papier en stiften) is het mogelijk de gebruikers rechtstreeks bij deze fase te betrekken.

Duizend manieren om een prototype te maken

De enige limiet aan prototyping is verbeelding! FabLabs* bieden momenteel 3D-print-, snij-, graveer- en andere technologieën waarmee projectleiders vereenvoudigde versies van hun oplossing kunnen verkrijgen.

Laten we echter niet vergeten dat de basis van het prototype nog steeds “papier en plakband” is. Afhankelijk van de mate van onzekerheid en de kritische veronderstellingen over de oplossing, en vooral wanneer de tijd kort en cruciaal is, kunnen zeer eenvoudige materialen en hulpmiddelen al aanleiding geven tot objecten/realisaties die moeten worden getest.

Een mock-up, een storyboard of zelfs een voorstelling in Lego® zijn allemaal manieren om onze gebruikers onder te dompelen in een vereenvoudigde realiteit en zo maximale feedback, ideeën en constructieve kritiek te verkrijgen.

Wij begeleidden Jonas Vansteenkiste in zijn project Pedigree, waarbij hij het concept van het huis als een plaats van herinnering onderzocht. Het doel van de kunstenaar was om met behulp van open data een visualisatiemodel te ontwikkelen van gegevens over de habitat van de grensoverschrijdende regio, in de vorm van een stamboom waarin de verschillende soorten habitats zijn gegroepeerd. Dankzij 3D-printtechnieken konden we de kunstenaar begeleiden in de prototyping fase, voorafgaand aan zijn uiteindelijke installatie.

*Een FabLab is een digitale werkplaats die door het publiek kan worden gebruikt om creatieve ideeën om te zetten in tastbare prototypes, met behulp van technologieën zoals 3D-printen en lasersnijden.

Prototypes maken ... om te testen! De noodzaak van actieve betrokkenheid van de projectleider

Even extreem gesteld: het enige doel van het prototype is testen, de volgende stap in het proces. Het prototype heeft pas een doel als het wordt voorgelegd aan gebruikers, experten of belanghebbenden (afhankelijk van de nagestreefde doelstellingen). Daarom moet u bij het maken van een prototype meteen aan interactie denken. 

Is uw prototype klaar om getest te worden? 

Hier zijn enkele vragen waarvan de bevestigende antwoorden uin de juiste richting zullen sturen.

  • Zal een buitenstaander mijn prototype gemakkelijk kunnen begrijpen?
  • Zal deze persoon een ervaring kunnen opdoen met dit prototype?
  • Brengt dit prototype de echte wereld dichterbij?
  • Kunnen uit dit prototype conclusies worden getrokken over de bruikbaarheid van mijn oplossing/deel van de oplossing?
  • Zal het prototype mij in staat stellen de meest kritieke elementen van mijn project te belichten voor het testen door gebruikers/experten?

Crossborder Living Labs - Witboek

C2L3Play (Cross Border Living Labs) is HET Living Lab in de grensoverschrijdende regio Hauts-de-France/Wallonië/Vlaanderen voor de sector van de “Industries Culturelles et Créatives’ (de culturele en creatieve industrieën) (ICC). Het doel is om de CCI-sector economisch te “boosten’ door product- en/of marktexpertise aan te bieden door middel van prototypes of technologische bouwstenen die gevaloriseerd kunnen worden door derde bedrijven/industrieën.

Met het C2L3Play-witboek kunt u in dit avontuur duiken, dat van individuen die samen op een gemeenschappelijke reis over regionale grenzen beginnen.