Witboek

Voorwoord bij het Witboek

Door Thierry Dutoit
Voorzitter van het Institut NUMEDIART
Verantwoordelijke van het C2L3Play-project

Wist u dat het project ‘MONS 2015, Culturele Hoofdstad van Europa’ in 2004 van start is gegaan en dat het C2L3Play-project binnen dit elan vorm begon te krijgen? Ga met me mee in een reis door de tijd…

2002! De stad Bergen in België, die de titel culturele hoofdstad van Wallonië had gekregen, kondigde enkele jaren later aan dat zij zich kandidaat wilde stellen voor de titel van culturele hoofdstad van Europa in
2015. Er kwam een echte culturele dynamiek op gang in het hart van de stad die een groeiend aantal kunstenaars verwelkomde in hedendaagse ruimtes en in het kader van vernieuwende festivals.

2004! Een kleine groep professoren en onderzoekers van de Universiteit van Bergen (toen nog de Faculté Polytechnique de Mons) die een artistieke gevoeligheid en een open geest voor de wereld van de cultuur deelden, besloten een uitgebreid onderzoeksprogramma op het gebied van kunst/wetenschap/technologie op te zetten: NUMEDIART. Het begin van een verhaal dat in 2010 zal leiden tot de oprichting van het Institut NUMEDIART van de UMONS voor creatieve technologieën.

Na enkele jaren ervaring kwamen we tot een vaststelling: de opkomst van digitale creativiteit (die in essentie tot uiting komt in wat Europa heeft aangeduid als de culturele en creatieve industrieën of CCI) stuitte op drie belangrijke obstakels:

de technologische complexiteit,
het gebrek aan ad hoc opleiding,
de moeilijkheid om projecten voor co- creatie en coproductie op te zetten.

Vanaf 2007 hebben we deze problemen aangepakt. In 2013 hebben wij een EFRO- portefeuille gekregen die aansluit bij deze activiteiten:

«digiSTORM – nieuwe digitale gebieden, culturele en creatieve industrieën in het hart van het stedelijk landschap», gecoördineerd door UMONS voor de periode 2016-2023. Deze portefeuille heeft het mogelijk gemaakt de technologische, economische en opleidingsactoren te verenigen rond een Living Lab op Waalse schaal. We vonden echter dat we verder moesten gaan in deze richting. De Living Labs en hun methoden, speerpunten van Open Innovatie, leken een bijzonder geschikt antwoord op de uitdagingen van het grensoverschrijdende gebied. Tegelijkertijd hebben we in 2015, onder impuls van Pictanovo en met onze Waalse, Vlaamse en Franse partners, een ander groot project ingediend dat als doel had de Living Labs van drie regio’s in een netwerk onder te brengen om collectieve acties uit te voeren ter ondersteuning van CCI-ideeëndragers: het project C2L3Play — Cross Border Living Labs.

Onze ervaring, vaardigheden en kennis inzetten voor innovatie met en voor de gebruikers van de CCI-sector is de kern van een programma waarvan we nooit hadden gedacht dat het zo lonend en vruchtbaar zou zijn.
Ik ben ervan overtuigd dat dit witboek ervoor zal zorgen dat u zich in dit avontuur kan storten, dat van individuen die samen een gemeenschappelijke reis over regionale grenzen heen ondernemen. Ik ben het INTERREG-programma erg dankbaar dat het ons vanaf het begin het vertrouwen heeft geschonken voor dit mooie project dat ik beschouw als een waardig erfstuk van het Europese initiatief MONS 2015!