Capsule | Philippe Baraduc – Topology, interactieve show

Philippe Baraduc werd ondersteund door Numédiart, verbonden aan de Université de Mons, o.a. bij de ontwikkeling van de twee prototypes, door Designregio Kortrijk voor het design en de fablab, door Le Fresnoy voor het creatieve gedeelte en door Transcultures voor de “zoektocht naar financiering” en de promotie.

Hij wil met Topology het publiek warm maken voor wiskunde door middel van een interactieve voorstelling waarin decimalen en topologische ringen met elkaar gecombineerd worden. In een samenleving waarin innovatie en nieuwe technologieën steeds vaker aan belang winnen, is het immers noodzakelijk om zich deze wetenschappelijke referenties eigen te maken zodat men in de toekomst kan wegen op de keuzes van de samenleving. Philippe Baraduc wil, samen met podiumkunstenaars zoals de Compagnie Al Kymia, wiskundige abstracties rond cirkels en topologie omzetten in een voorstelling. Hij maakt daarbij gebruik van specifieke technieken, met name die van het “objectentheater”, de hoelahoep, de geluidskunst en de digitale kunst. Topology is dus een echte ontmoeting tussen verschillende technieken, tussen podiumkunsten en wetenschap, tussen het universum van de cirkel en de topologie en de echte wereld.