Blogpost | De kunst om eerst aan de gebruiker te denken

Rekening houden met de gebruikerservaring via UX-design vormt de kern van het innovatieproces. Wanneer een team een product of een dienst innoveert, innoveert het noodzakelijkerwijs de gebruikerservaring (UX). Zij zal trachten interacties tot stand te brengen zodat het product/de dienst tot het gewenste effect komt, zodat het beantwoordt aan de reële behoeften inzake “bruikbaarheid”. Rekening houden met de toekomstige gebruiker begint met kwaliteit, die wordt gedefinieerd als “het vermogen om uitdrukkelijke of impliciete behoeften te bevredigen”. Het zijn de verwachtingen en het veronderstelde gebruik die de kern van het bestek vormen bij de verwezenlijking van een project.

We realiseerden ons inderdaad al snel dat er 2 niveaus van gebruikers waren.

De eindgebruiker van de oplossing, de toeschouwer van de voorstelling, maar ook de projecteigenaar zelf, de kunstenaar die zijn creatie moet uitvoeren. Als we denken aan het gebruik, moeten we denken ‘zoals de gebruiker’, dus in ons geval zoals de toeschouwer of de artiest. Stoppen bij hypotheses is nooit genoeg. Wij moeten zeker zijn, graven, onderscheiden en soms zelfs ontdekken wat voor onze gebruiker niet bewust ofexpliciet is. Dit verkennend werk is essentieel. Design Thinking heeft ons een referentiekader en tools aangereikt om deze cruciale fase niet te missen. Er moet dus een dubbele taak worden uitgevoerd: de gebruiker-projectleider en de beoogde gebruiker van de projectleider begrijpen

 

"Van UX tot LivXD. Design van ervaringen." Een boek om nog verder te gaan in de reflectie.

Onderzoekers van de UPHF hebben zich beziggehouden met het design van ervaringen. Hun werk en reflecties hebben geleid totacht publicaties over Living eXperience Design, een concept waarmee reflectie rond de C2L3Play-thema’s kan worden opgebouwd.

Enkele voorbeelden: verbonden ecologie, ICT voor het onderwijs, nieuwe onderwijsvormen, ervaringen rond het onderwijs, transmedia, …

De publicaties vormen een originele bijdrage tot een beter begrip van het concept ervaring, de ervaring van artistieke creatie, van ervaringsdesign, in relatie tot culturele bemiddeling en leren.

Leleu-Merviel, Sylvie, Daniel Schmitt en Philippe Useille.
De l’UXD au LivXD: Design des expériences de vie. ISTE Group, 2018

Crossborder Living Labs - Witboek

C2L3Play (Cross Border Living Labs) is HET Living Lab in de grensoverschrijdende regio Hauts-de-France/Wallonië/Vlaanderen voor de sector van de “Industries Culturelles et Créatives’ (de culturele en creatieve industrieën) (ICC). Het doel is om de CCI-sector economisch te “boosten’ door product- en/of marktexpertise aan te bieden door middel van prototypes of technologische bouwstenen die gevaloriseerd kunnen worden door derde bedrijven/industrieën.

Met het C2L3Play-witboek kunt u in dit avontuur duiken, dat van individuen die samen op een gemeenschappelijke reis over regionale grenzen beginnen.